Beylikdüzü/İSTANBUL

Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi Elitpark A2 Blok No:20-11

+90 212 593 57 59

+90 545 680 10 50

info@klcsigorta.com.tr

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Türkiye’de oturmak için izin almak isteyen ve bu süreçte Türkiye’de yaşamak amacıyla ikamet tezkeresi başvurusu yapan yabancı uyruklu kişi veya kişilerin yaptırmakla yükümlü olduğu özel sağlık sigortasına yabancı sağlık sigortası adı verilmektedir. Sözleşme çerçevesi 9/2014 sayılı olan “ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge” kapsamı içerisinde belirlenmiş olan sigorta süresince kişinin tüm hastalık ve kaza sonucu oluşacak sağlık masrafları yabancı sağlık sigortası ile karşılanmakta ve kişinin tüm ihtiyaçları güvence altına alınmaktadır. En az 1 yıl boyunca ikamet veya çalışmak için başvuran kişi veya kişiler bu sigortayı yapmaya zorunlu görülmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin kısa süre için iş veya tatil gibi herhangi bir sebeple gelmeleri durumunda sigorta yapma yükümlülükleri ise bulunmamaktadır.

Yabancı Sağlık Sigortasının Sağlamış Olduğu Masraflar Kapsamı

Yabancı sağlık sigortası kapsamında, kişinin sigortasının kullanıma geçerli olduğu süreç boyunca aşağıdaki kapsamlar dahilinde asgari teminatlar sigorta tarafından karşılanmaktadır.

 • Hastalık veya kaza durumlarında özel sağlık kurumu tedavi ve tanı harcamaları
 • Hastanede kalınan süre içinde hastane masrafları
 • Gerekli durumlarda evde bakım masrafları
 • Ayakta tedavi durumlarında doktor, ilaç, tanı amaçlı yapılan testler ve gerekli durumlarda fizik tedavi masrafları
 • Cerrahi yatış masrafları
 • Yoğun bakım masrafları
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiyografi giderleri
 • Tek kişilik özel oda ve refakatçi masrafları
 • Doktor muayene ücreti
 • Reçeteli ilaç, tıbbi malzeme masrafları
 • Laboratuvar masrafları
 • Endoskopi uygulamaları
 • Anjiografiler
 • MR, radyografik çekimleri
 • Diğer tedavi masrafları (alçı, pansuman, serum vb.)

Yabancı Sağlık Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

Bir kişinin doğum ve gebelik masraflarının yanı sıra aynı zamanda diş tedavi masrafları da yabancı sağlık sigortası tarafından karşılanmamaktadır. Ancak kişinin eşi Türk olduğu ve SGK’lı olduğu takdirde, sosyal güvenlik kurumu ile sigortalı yapılabilmektedir. Fakat söz konusu Türk vatandaşının SGK’sı yok ise, ikamet tezkeresi ve oturma izni alınması amacıyla yabancı sağlık sigortası yapılması zorunlu tutulmuştur. Bunun yanı geçirilmiş olan bir trafik kazası sonucunda diş, ağız ve çene yaralanmaları durumunun ancak ve ancak ispatı ile 1 yıl için 1.000 Türk Lirası’nı geçmeyecek bir sınırlandırma ile hastanın %20 katılım payının alınmasıyla masraflarının karşılanması poliçe içerisinde yer alacaktır.