Beylikdüzü/İSTANBUL

Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi Elitpark A2 Blok No:20-11

+90 212 593 57 59

+90 545 680 10 50

info@klcsigorta.com.tr

Dask Deprem Sigortası

Deprem Dask Sigortası Nedir?

DASK, Zorunlu deprem sigortasını içermektedir. Sigorta dahilinde depremin sebep olduğu hasarları, deprem sonucunda meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sebep olduğu maddi zararları da poliçe doğrultusunda karşılamaktadır. Söz konusu deprem DASK sigortası ile hasar görmüş olan bina veya kısmi anlamda zarara uğramış bina, hasarların karşılanmasını güvence altına almaktadır.

Deprem DASK Sigortası Güvence Kapsamınde Neler Yer Alır?

Deprem DASK Sigortası, deprem ve deprem sonucu gerçekleşen afetler sonucunda binanın bölümlerini bir arada veya ayrı ayrı güvencesi altına almaktadır. Herhangi bir hasar sonucunda teminatı sağlanan bina bölümlerinin arasında, binanın ana duvarları, binanın birbiriyle bağımlı olmayan ortak duvarları, binaya ait bulunan bahçenin çevrelendiği duvarlar, toprağın kaymasını engelleme amacıyla yapılan istinat duvarlarının yılmasında uygulanmaktadır. Ayrıca binanın hem tavanı hem de tabanı, binanın sahanlıkları, içerisinde yer alan asansör veya asansörler, bina merdivenleri, binanın çatısı, bacaları, bina içinde yer alan koridorlar ve konutu tamamlayan kısımlar bulunmaktadır. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince teminat altına alınmış binalar şu şekilde sıralanmaktadır.

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
  • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
  • Ne olduğuna tapuda yer verilmeyen ve arsa adıyla tanımlanmakta olan binalar,
  • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

Deprem DASK Sigortası Güvence Kapsamında Yer Almayan Binalar

Zorunlu deprem sigortası olarak çalışmalarını sürdüren deprem DASK Sigortası, bazı binaları teminatı altına almamaktadır. Bu binalar 9/11/1983 tarihli 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu içerisinde yer alan ya da kamu hizmet binası amacıyla kullanılmakta olan binaları da kapsamaktadır. Ayrıca bunların dışında köy içerisinde yaşayan kişi veya kişilerin ismine kayıtlı olmak olan veya bir kişinin köy içerisindeki daimi yaşama alanı ile çevresinde yapılan binalar, tam anlamıyla ticari ya da sınai bir sebeple kullanılmakta olan binalar da yer almaktadır. Yine aynı şekilde proje barındırmayan ve hiçbir şekilde bir mühendisin elinden geçmemiş, her anlamda olumsuz sonuçlara sebebiyet verecek ve çevre konutlarını zayıflatan binalar da teminattan yararlanmayanların arasındadır. Yetkili kurum veya kuruluş vasıtasıylayıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar güvence altında olmamakta ve sigorta kapsam dışında kalmaktadırlar.