Beylikdüzü/İSTANBUL

Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi Elitpark A2 Blok No:20-11

+90 212 593 57 59

+90 545 680 10 50

info@klcsigorta.com.tr

Araç Kasko Sigortası

Araç Kasko Sigortası Nedir?

Otomobil sigortalarından biri olan kasko aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Araç kasko sigortası sigortalının iradesi dışında motorlu kara taşıtının yanması, çalınması veya zarara uğraması durumunda tazminat ödemektedir. Kaza olduğunda kasko sigortalının aracındaki zararı ödeyerek hasarı teminat altına alır, karşıdaki aracın değil. Trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü şahsı korur. Oysaki kasko araçta oluşan zararı temin ederek sigortalının bütçesini korur. Kaskosu olan araçlarda ne kadar büyük hasar olursa olsun sigorta karşılamaktadır. Poliçe içerisinde yer alan maddelere göre hasarın hepsini veya bir kısmını karşılar. Sigortalı olan aracı karşılaşabileceği her çeşit riske karşı güvence altına alan kasko araç sahibini maddi konuda rahatlatmaktadır. Kasko yıllık yapılır. Yıl içerisinde sigortalıyı finansal anlamda güvence altına alır.

Genel Şartlarıyla Kasko Sigortası

Genel anlamda sigortalının iradesi dışında gerçekleşen zararlara karşı sigortalar. Araç kasko sigortası poliçeye ekstra maddeler eklemeye imkanı tanır. Eklenen maddelere göre teminat sağlanır. Kaskonun genel teminatları içerisinde şunlar yer alır:

  • Çarpma veya Çarpılma
  • Yanma
  • Çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
  • Ferdi teminatlar: Hastalık veya yaralanma durumunda sigortalı olan kişinin ve sigortalının yanında bulunan kişinin uygun sağlık merkezine nakledilmesi de kaskonun güvencesi altındadır. Şayet kasko sigortası, sigortalı olan kişinin tedavi edilmesini gerekli görmesi durumunda aile bireylerinden birinin konaklama ve seyahat masraflarını da karşılar.

Kasko Sigortası Çeşitleri?

Kaskonun teminat ürün çeşitleri vardır. Araç kasko sigortası 4 ana teminat ile hizmet vermektedir. Bunlar Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam kaskodur. Dar kasko, ana teminat grubunun bir kısmı için teminat veren çeşittir. Kullanıcılar tarafından pek fazla tercih edilmez. Kasko, genel şartlardaki ana teminat grubunun tamamı için teminat veren çeşididir. En çok tercih edilen sigorta türüdür. Genişletilmiş Kasko, genel şartlarında bulunan ana teminatların hepsini ve ek riskleri için güvence verilen çeşittir. Şirketler tarafından sıklıkla kullanılır. Tam kasko, genel şartlardaki ana teminatların bütünü ve tüm ek risklerin hepsini teminat altına alan çeşittir. En yüksek prime sahip olan türdür. Prim maliyetinin yüksek olmasından dolayı kullanıcılar tarafından pek tercih edilmez.